מירב פנחם

מזכירה

מירב פנחם

משתייכת לצוות המנהלי

03.755.3111