רענן דוד

רענן דוד

כלכלן ושמאי מקרקעין, שותף

רענן הוא מוסמך בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים משנת 2000, ובוגר תואר ראשון בכלכלה וגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים משנת 1994, ומשמש כשמאי מקרקעין משנת 2005.

03.7553111

התמחויות

מתמחה בהערכת שווי לצורך צירופן לדוחות הכספיים ותשקיפים (עפ"י תקני חשבונאות IFRS) ולצרכי בטוחה באשראי.

עוסק בניתוח כלכלי של פרויקטים בתחום הנדל"ן, בדיקת כדאיות והשקעה ולמגוון צרכים נוספים.