top of page
נעמי קפלנר

נעמי קפלנר

שמאית מקרקעין, שותפה בכירה

נעמי היא בוגרת אוניברסיטת בן-גוריון משנת 1986, ומשמשת כשמאית מקרקעין משנת 1995.

התמחויות
מומחית בייצוג ובליווי הליכים שמאיים בבתי משפט (חוות דעת מומחה), שמאים מכריעים לפי תיקון 84 (היטלי השבחה), ועדות ערר והשגות על שומות רמ"י.
משמשת כיועצת לרשויות מקומיות ולוועדות מקומיות לתכנון ולבניה
ולסקטור הפרטי להערכות להיטל השבחה, ירידת ערך והפקעות. בעלת ניסיון רב בהערכות שווי לצרכי בטוחה (תקן 19).

bottom of page