top of page
משה פרידמן

משה פרידמן

מהנדס ושמאי מקרקעין, שותף בכיר

משה הוא בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון בהצטיינות משנת 1984, ומשמש כשמאי מקרקעין משנת 1993.

התמחויות
מתמחה במתן יעוץ לחברות נדל"ן, גורמים מוסדיים וחברות בניה, ובהכנת תוכניות עסקיות ובדיקות כדאיות לפרויקטים.
בעל ניסיון רב בליווי תוכניות של התחדשות עירונית עד לאישורן הסופי (בכל רמות התכנון כולל ותמ"ל).
מומחה בהערכות שווי לצורך צירופן לדוחות הכספיים (עפ"י תקני חשבונאות IFRS) ובהערכות שווי לצרכי בטוחה לאשראי.

bottom of page