top of page
מיכל שימקביץ

מיכל שימקביץ

שמאית מקרקעין, שותפה בכירה

מיכל היא בוגרת החוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב משנת 1992, ומשמשת כשמאית מקרקעין משנת 1997.

התמחויות
מומחית בייצוג גורמים פרטיים וחברות יזמיות בפני שמאים מכריעים לפי תיקון 84 (היטלי השבחה) ועדות ערר, השגות על שומות רמ"י, תביעות לירידת ערך והפקעות, ובהערכות שווי לצרכי בטוחה לאשראי. מתמחה בייעוץ לגופים מוניציפליים בועדות לתכנון ובניה, בנושאי הערכות שווי, היטלי השבחה, בדיקות טרום רכישה והכנת חוות דעת מומחה לבית משפט. משמשת כיועצת בכירה למספר ועדות מקומיות וגופים פרטיים בהכנת תוכניות בנין עיר בהתנגדויות לתוכניות, וליווי התוכניות.

bottom of page