top of page

יובל ארבל

מנהל מחלקת כלכלה אורבנית

מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון מורחב המכללה למנהל, 2011. בוגר הנדסת תעשיה וניהול, התמחות במערכות מידע - שנקר בי"ס גבוה להנדסה, 2008. משמש כיועץ כלכלי בכיר לרשויות מקומיות, גופים מוניציפלים ומשרדי ממשלה. עוסק בייעוץ וליווי כלכלי של תוכניות בניין עיר ותוכניות התחדשות עירוניות.

התמחויות
- ייעוץ כלכלי ואסטרטגי בתחום הכלכלה האורבנית
- הכנת חוות דעת עסקיות למכרזים ומיזמים בשיטת BOT/PPP/DBOT
- ניתוח כדאיות לפרויקטים בתחום התחדשות עירונית
- ליווי כלכלי של תב"עות ותוכניות מתאר בתחום: התחדשות העירונית, תוכניות אב לתעסוקה ושכונות מגורים
- הובלת מו"מ מורכבים מול משרדי ממשלה
- הובלת ובניית תוכניות עבודה ותקציב שנתי/רב שנתי, ביצוע בקרות תקציב תקופתיות, הכנת תחזיות ביצוע

bottom of page