זהבה זריהון

כלכלנית

זהבה זריהון

בוגרת בכלכלה ומנהל עסקים האוניברסיטה העברית, 2016

03.7553111