top of page

Item List

בוגר בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן, 1978
מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן, 1982

שמאי מקרקעין משנת 1995
 
לשעבר, ראש מחלקת תכנון וארגון במפקדת חיל האוויר (דרגת אל"מ)

משמש כיועץ לגופים ציבוריים בנושאים שמאיים מגוונים ומתמחה בייעוץ כלכלי לרשויות מקומיות בכלל ועלויות פיתוח בפרט.

התמחויות 
בעל נסיון רב בנושאי הפקעות מקרקעין וניהול מו"מ עם מפונים ומחזיקים. אחד מתחומי פעילותו - טיפול בפינויים עבור מוסדות ציבור וחברות פרטיות.

אלי כהן

אלי כהן

אלי כהן
מוסמך במנהל עסקים, התמחות במימון מורחב  המכללה למנהל, 2011. בוגר הנדסת תעשיה וניהול, התמחות במערכות מידע - שנקר בי"ס גבוה להנדסה, 2008. משמש כיועץ כלכלי בכיר לרשויות מקומיות, גופים מוניציפלים ומשרדי ממשלה. עוסק בייעוץ וליווי כלכלי של תוכניות בניין עיר ותוכניות התחדשות עירוניות.

התמחויות
- ייעוץ כלכלי ואסטרטגי בתחום הכלכלה האורבנית
- הכנת חוות דעת עסקיות למכרזים ומיזמים בשיטת        BOT/PPP/DBOT
- ניתוח כדאיות לפרויקטים בתחום התחדשות עירונית
- ליווי כלכלי של תב"עות ותוכניות מתאר בתחום: התחדשות העירונית, תוכניות אב לתעסוקה ושכונות מגורים
- הובלת מו"מ מורכבים מול משרדי ממשלה
- הובלת ובניית תוכניות עבודה ותקציב שנתי/רב שנתי, ביצוע בקרות תקציב תקופתיות, הכנת תחזיות ביצוע

יובל ארבל

יובל ארבל

יובל ארבל
בוגר בהצטיינות בלימודי מקרקעין הטכניון, 2016 

בוגר במדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב, 2005
 
שמאי מקרקעין משנת 2019

יונתן הלחמי

יונתן הלחמי

יונתן הלחמי
בוגרת רב- תחומי מדעי החברה לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן
אוניברסיטת בר אילן, 2022

יעל פרידמן

יעל פרידמן

יעל פרידמן
bottom of page