top of page

ניר טולדנו

כלכלן, שמאי מקרקעין ומוסמך במשפטים

ניר טולדנו

בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן , 2019

בוגר כלכלה ומנהל עסקים, התמחות בשמאות מקרקעין
אוניברסיטת אריאל, 2015

שמאי מקרקעין משנת 2021

bottom of page