top of page

יקיר עמר

כלכלן, שמאי מקרקעין ומוסמך במשפטים

יקיר עמר

בוגר הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן, 2018

בוגר כלכלה ומנהל עסקים, התמחות בשמאות מקרקעין אוניברסיטת אריאל, 2015

שמאי מקרקעין משנת 2018

bottom of page