top of page

דורית גבר רוט

עורכת דין ושמאית מקרקעין בכירה

דורית גבר רוט

בוגרת החוג לחינוך ובלשנות אנגלית
האוניברסיטה העברית, 1988

בוגרת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת
תל אביב וחברה בלשכת עורכי הדין, 1988

בוררת ומגשרת מוסמכת, משרד המשפטים,
2010, 2011

שמאית מקרקעין משנת 2004

bottom of page