top of page

איתי חן

ראש צוות, כלכלן ושמאי מקרקעין

איתי חן

בוגר במנהל עסקים אוניברסיטת אריאל, 2020

בוגר בכלכלה וניהול - המסלול האקדמי, המכללה למנהל, 2016

שמאי מקרקעין משנת 2018

bottom of page