top of page
BFKS_COLLAGE_6.jpg

  לקוחות

עם לקוחות המשרד הקבועים נמנים חברות נדל"ן מובילות, יזמים וחברות קבלניות גדולות, רשויות מקומיות, משרדי עורכי דין מובילים, בנקים מרכזיים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח גדולות, חברות נדל"ן, קרנות השקעה בנדל"ן, מושבים, קיבוצים וגופים ציבוריים מרכזיים.

bottom of page