top of page
BFKS_COLLAGE_2_a.jpg

  | כלכלה אורבנית

המשרד מעניק שירותי ייעוץ כלכלי וניהולי לרשויות מקומיות, גופים מוניציפליים ומשרדי ממשלה, ומספק ייעוץ וליווי בתחומים פיננסים נוספים, בהם ליווי כלכלי של תוכניות בניין עיר ותוכניות התחדשות עירוניות, והכנת חוות דעת ותוכניות עסקיות עבור מכרזים ומיזמים שונים לגופים ציבוריים ופרטיים.

BFKS מתמחה במתן השירותים הבאים: 

- ייעוץ כלכלי וניהולי לרשויות מקומיות, גופים מוניציפליים ומשרדי ממשלה

- סיוע לרשויות הנדרשות בבניית תוכניות אסטרטגיות ובקבלת החלטות בעלות משמעות כלכלית

- ניתוח כדאיות לפרויקטים בתחום התחדשות עירונית

- ניתוח משמעויות כלכליות לתוכניות מתאר, תב"עות ופיתוח אזורי תעסוקה, מסחר ותעשייה

- הכנת חוות דעת כלכליות בתחום DBOT / BOT / PPP / PFI

- הובלת תהליכים ניהוליים ובניית תוכנית עבודה מקושרת תקציב ומדדים

- הובלת מו"מ מורכבים מול משרדי הממשלה

- ביצוע תחשיבים להכנת חוקי עזר עירוניים

bottom of page