top of page
BFKS_COLLAGE_4_c copy.jpg

  | ייעוץ ומחקר

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ייעוץ ועריכת מחקרים בתחום שמאות המקרקעין, כחלק מפעילותו המקצועית השוטפת.

 

מעבר לתחומי ההתמחות הפרקטיות המרובות שלנו, אנו מעמיקים גם בתחום המחקר המקצועי. למשרד ניסיון רב-שנים וידע נרחב שנצבר מתוך עריכת מחקרים רבים עבור לשכת השמאים ועבור האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל. מחקרים אלו בוצעו בשיטת דלפי לבחינת סוגיות שמאיות ייחודיות. המחקרים משמשים את שמאי המקרקעין כעיגון לטענות שמאיות אותן לא ניתן להוכיח בעסקאות השוואה, ומסייעים לשמאים בדיונים בפני ערכאות שונות, בהן שמאים מכריעים, ועדות השגה, ועדות ערר ובתי משפט.

bottom of page